Ώρες λειτουργίας

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα 12.00 - 20.00
Τρίτη 09.00 - 17.00
Τετάρτη 12.00 - 20.00
Πέμπτη 12.00 - 20.00
Παρασκεύη 09.00 - 17.00