Μετεγχειρητική αποκατάσταση

Απαιτεί σωστή προσέγγιση για την επανεκπαίδευση των μυών και των υπόλοιπων δομών του σώματος

Μετεγχειρητική αποκατάσταση και φυσικοθεραπεία

Μετεγχειρητική αποκατάσταση και φυσικοθεραπεία

Η χειρουργική επέμβαση είναι η τελευταία λύση σε μυοσκελετικά προβλήματα, συνήθως όταν κάποιες δομές έχουν κοπεί (ολική ρήξη τένοντα ή μηνίσκου) ή όταν κάποια άρθρωση έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Η φυσικοθεραπεία έχει άμεση σχέση με την προετοιμασία του χειρουργείου (η βέλτιστη κατάσταση των ιστών και του αναπνευστικού συστήματος πριν το χειρουργείο ευνοούν τα θετικά αποτελέσματα), ενώ είναι απαραίτητη και μετά την ολοκλήρωσή του. Αυτό καθιστά τη φυσικοθεραπεία μια από τις ειδικότητες που ασχολείται άμεσα με την επαναφορά του ατόμου στη φυσιολογική καθημερινότητα.

Μετεγχειρητική αποκατάσταση και φυσικοθεραπεία

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση είναι χρονοβόρα και απαιτεί σωστή προσέγγιση για την επανεκπαίδευση των μυών και των υπόλοιπων δομών του σώματος χωρίς την υπερφόρτωση τους. Αυτό γίνεται με προσεκτική χαρτογράφηση των ασκήσεων, καθώς και με παθητικά πρωτόκολλα ανάλογα την περίπτωση.

Μετεγχειρητική αποκατάσταση και φυσικοθεραπεία Μετεγχειρητική αποκατάσταση και φυσικοθεραπεία

Για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο δισκεκτομής στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης με νευρολογικά ευρήματα όπως αδυναμία του κάτω άκρου, η επανεκπαίδευση του νευρικού ιστού για την αύξηση της αγωγιμότητας του είναι εξαιρετικά σημαντική. Τέλος, σε περιπτώσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, ισχίου ή ώμου, η μείωση του πόνου και η επαναφορά του πλήρους εύρους κίνησης και δύναμης του σκέλους είναι ο κύριος στόχος αποθεραπείας και αποκατάστασης.