Ορθοπεδικές Παθήσεις

Παθήσεις που αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου

Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία

Ορθοπεδικές Παθήσεις

Με τον όρο ορθοπεδικές παθήσεις αναφερόμαστε στις παθήσεις που αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου, όπως παθήσεις και τραυματισμούς στους μυς, στους τένοντες, στους συνδέσμους και στις αρθρώσεις. Αυτές οι παθήσεις ποικίλουν από απλές κακώσεις των επιφανειακών ιστών μέχρι έντονες εν τω βάθει τραυματισμούς, ακόμη και κατάγματα. Η μυοσκελετική φυσικοθεραπεία χρησιμοποιεί πάντα τις βασικές αρχές της ανατομίας, της φυσιολογίας και της εμβιομηχανικής ως υπόβαθρο στην αξιολόγηση και τη διαχείριση των ασθενών. Οι προσεγγίσεις στο πεδίο της μυοσκελετικής φυσιοθεραπείας δεν περιλαμβάνουν μόνο κινητοποίηση, αλλά και τεχνικές αξιολόγησης, ειδικές θεραπευτικές ασκήσεις, καθώς και συμβουλές για τις πιθανές διαταραχές στάσης και κίνησης.

Ορθοπεδικές Παθήσεις

Στο κέντρο φυσικοθεραπείας SPL η προσέγγιση των ορθοπεδικών παθήσεων αφορά τη συντηρητική τους αντιμετώπιση, δηλαδή την αποφυγή της χρήσης φαρμάκων ή χειρουργικών επεμβάσεων, όταν αυτό είναι εφικτό, με τη χρήση εξειδικευμένων φυσικών μέσων και τεχνικών από τους θεραπευτές.

Ορθοπεδικές Παθήσεις Ορθοπεδικές Παθήσεις

Μερικές σύνθετες περιπτώσεις που χρήζουν φυσιοθεραπευτικής προσέγγισης είναι κατόπιν χειρουργικής επέμβασης, λόγω φθοράς και εκφυλισμού (αρθρίτιδας) γόνατος, ισχίου, αστραγάλου, ώμου και αγκώνα, όπου έχει γίνει μερική ή ολική αντικατάσταση της άρθρωσης. Επίσης, φυσικοθεραπεία ενδείκνυται μετά από χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης όπως δισκεκτομή, πεταλεκτομή, σπονδυλοδεσία και κυφοπλαστική.

Τέλος, ένα μεγάλο μέρος άμεσης συσχέτισης ορθοπεδικής και φυσικοθεραπείας είναι αυτό των ατυχημάτων από αθλητική δραστηριότητα ή από τροχαία ατυχήματα, για τα οποία προεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά η παρέμβαση της φυσικοθεραπείας κρίνεται αναγκαία.