Χειροπρακτικη

Φυσικοθεραπεία - Χειροπρακτική - Ποδολογία

Χειροπρακτική και Φυσικοθεραπεία

Η χειροπρακτική αποτελεί ένα συνδυασμό πρακτικής, επιστήμης και τέχνης, γνωστής από την εποχή του Ιπποκράτη. Αφορά την αντιμετώπιση μυοσκελετικών παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Πρόκειται για μία επιστήμη που διδάσκεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και είναι ευρέως γνωστή διότι δεν υποβάλλει στη χρήση φαρμάκων ή άλλων θεραπευτικών μηχανημάτων. Στόχος της χειροπρακτικής είναι η ενεργοποίηση του νευρικού συστήματος μέσω ειδικών διορθωτικών χειρισμών στις αρθρώσεις όλου του σώματος, τις αποκαλούμενες "ανατάξεις", ώστε να επιτευχθεί η σωστή λειτουργία της σπονδυλικής στήλης.

Φυσικοθεραπεία - Χειροπρακτική - Ποδολογία

Η φυσικοθεραπεία από την άλλη, είναι η θεραπευτική μέθοδος που βασίζεται σε φυσικά μέσα, όπως το φως, το νερό, την κίνηση και το ηλεκτρικό ρεύμα. Αν και επί αιώνες ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τις ιδιότητες του ήλιου, του νερού και της κίνησης για να θεραπεύσει και να θεραπευτεί, η φυσικοθεραπεία αναπτύχθηκε κυρίως μετά τον Ά και ΄Β Παγκόσμιο πόλεμο.

Σήμερα και οι δύο επιστήμες είναι ευρέως γνωστές και διαδεδομένες σε όλον τον κόσμο. Στην ερώτηση: "ποια από τις δύο ειδικότητες πρέπει, τελικά, να επιλέξει ο ασθενής για την αντιμετώπιση ενός μυοσκελετικού προβλήματος;" η σωστή απάντηση, συχνά, είναι να ακολουθήσει τον συνδυασμό τους.

Η φυσικοθεραπεία επιδρά κατά βάση στα μαλακά μόρια του σώματος, ενώ η χειροπρακτική δρα κυρίως στο σκελετικό κομμάτι της ανατομίας. Έτσι, ο συνδυασμός τους επαναφέρει ανατομική ισορροπία, αναλγησία και σωστή εμβιομηχανική, ενεργοποιώντας το νευρικό σύστημα.

Ποδολογία και Φυσικοθεραπεία

Την αρμονική αυτή σύνδεση μεταξύ της χειροπρακτικής και φυσικοθεραπείας συμπληρώνει μια ακόμα επιστήμη, πολύ σημαντική για το μυοσκελετικό σύστημα, η ποδολογία. Η ποδολογία είναι μια νεότερη ειδικότητα που ασχολείται κατά κύριο λόγο με τον άκρο πόδα.

Φυσικοθεραπεία - Χειροπρακτική - Ποδολογία

Η ποδολογία εξασφαλίζει τη σωστή εμβιομηχανική των ανατομικών στοιχείων που συμμετέχουν στη στάση και στη βάδιση και με αυτόν τον τρόπο είτε αντιμετωπίζονται ή προλαμβάνονται διάφορες παθήσεις, αλλά και επιπλοκές στο μυοσκελετικό σύστημα του ανθρώπου.

Η κλινική αξιολόγηση σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική ανάλυση βάδισης ή αλλιώς πελματογράφημα, είναι τα βασικά διαγνωστικά εφόδια ενός ποδολόγου. Το πελματογράφημα χωρίζεται σε στατικό και δυναμικό. Ο ασθενής αρχικά στέκεται και μετά βαδίζει πάνω σε μια πλατφόρμα ανάλυσης με χιλιάδες ψηφιακούς αισθητήρες. Κατόπιν, συλλέγονται όλα τα στοιχεία της εξέτασης και κατασκευάζεται ένα ειδικό ζευγάρι ορθωτικών πελμάτων το οποίο τοποθετείται εσωτερικά στα υποδήματα του ασθενή, για να επαναφέρει την σωστή εμβιομηχανική του κάτω άκρου και κατ' επέκταση και όλου του υπόλοιπου σώματος.

Το κέντρο φυσικοθεραπείας Supreme Physio Lab και το Κέντρο Χειροπρακτικής και Ποδολογίας είναι συνδεδεμένα και συνεργάζονται άρτια κάτω από την επίβλεψη και εποπτεία του κυρίου Ευάγγελου Δήμου. Οι τρεις αυτές ειδικότητες, της Φυσικοθεραπείας, της Χειροπρακτικής και της Ποδολογίας αλληλοσυμπληρώνονται και συλλειτουργούν. Κατόπιν σωστής αξιολόγησης, οι ασθενείς οδηγούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και απολαμβάνουν την καταλληλότερη μορφή θεραπείας, είτε αυτή περιλαμβάνει μεμονωμένα ή σύνθετα και πιο συνδυαστικά πρωτόκολλα θεραπείας.